• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Zorunlu
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
ECON111 Mikro İktisadın Temelleri Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
AFE 121 İleri İngilizce I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
AFE 122 İleri İngilizce II Zorunlu
ARE 122 Gayrimenkulun Temel İlkeleri Zorunlu
BBA 261 Pazarlama Yönetimi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
ECON 122 Makro İktisadın Temelleri Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ARE 211 Malzeme Bilgisi Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
AXX Zorunlu Yabancı Dil I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
LAW 303 Hukuka Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
BBA 244 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
ARE 201 İmar Hukuku Zorunlu
ARE 212 Gayrimenkulde Yapı Bilgisi Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
AXX Zorunlu Yabancı Dil II Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
ARE 321 Gayrimenkul Değerlemesi Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
AXX Zorunlu Yabancı Dil III Zorunlu
AFN 345 Finansal Yönetim Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
AREA Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ARE 323 Gayrimenkul Pazarlama ve Yönetimi Zorunlu
ARE 390 Staj Zorunlu
HTR 302 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
ARE 301 Tesis Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
ARE 421 Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları Zorunlu
ARE 431 Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımı Zorunlu
ARE 302 Gayrimenkul Ekonomisi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli V Serbest Seçmeli
ARE 402 Gayrimenkulde Kontratlar Zorunlu
ARE 453 Yerel Yönetim ve Kentleşme Zorunlu
ARE 490 Gayrimenkul Yatırımı ve Yönetimi Bitirme Projesi Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HRM 212 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alan Seçmeli
HRM 311 Çağdaş Yönetim Teknikleri Alan Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Alan Seçmeli
ATR 101 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimine Giriş I Alan Seçmeli
HRM 222 Toplantı ve Sunum Teknikleri Alan Seçmeli
HRM 322 İş Sağlığı ve Güvenliği Alan Seçmeli
HRM 113 İnsan Kaynakları Yönetiminde Kurum İçi Pazarlama Alan Seçmeli
ATR211 Satın Alma, Depolama ve Dağıtım Alan Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Alan Seçmeli
ARE 432 Gayrimenkulde Risk Ölçümü ve Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Alan Seçmeli
ARE 151 Gayrimenkulde Etik Alan Seçmeli
ARE 351 İnşaat Muhasebesi Alan Seçmeli
ARE 352 Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Alan Seçmeli
ARE 311 İnşaat Planlaması ve Operasyonu Alan Seçmeli
ARE 454 Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Alan Seçmeli