• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ATD 457
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, sistem yaklaşımı çerçevesinde Türk Vergi sisteminin kavramsal olarak algılanmasına, TVS’nin başka ekonomik ve sosyal sistemlerle etkileşiminin izlenmesine, sistemin oluşum ve değişim dinamiklerinin incelenmesine, TVS’nin temel kurum ve kavramlarının ve başlıca sorunlarının çok faktörlü ve bütünsel bir biçimde anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Sistem Yaklaşımı; Sistem Yaklaşımının Dinamiği, Çok faktörlülük ve Bütünsellik Kavramları; Türk Vergi Sistemi: Alt ve Üst Sistemlere Genel Bakış; TVS’nin Oluşumu, Tarihsel Çerçevesi, Gelişimi, AB Perpektifinin Etkisi; Sistemin Evrimi: Vergi Gelirlerinin Gelişimi; Vergi Mükerrerliği ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları; TVS’nin Hukuksal Yapısı: Vergi Usul Yasası; Gelir Vergisinin temel özellikleri ve ilkeleri; Kurumlar Vergisinin önemli mekanizmaları: Transfer fiyatlaması, örtülü kazanç ve örtülü sermaye; Sistemin Sorunları ve Ekonomik Yapı ile İlişkisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari