• TR
  • EN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan tüm programlar, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim sonrasında iş hayatına hazır uzman profesyoneller yetiştirebilme amacı doğrultusunda, teorik bilginin uygulamaya dönüştürüldüğü ders programlarına sahiptirler. Alanlarında uzmanlaşmayı hızlandıran ve mezuniyet sonrasında doğrudan işe yerleşebilme imkanı sağlayan stajlar ile etkin iletişim ve güçlü yabancı dil becerilerinin kazandırılması, ders programının en temel unsurlarını oluşturmaktadır. Ayrıca ders programları, mezunlarımızın gayrimenkul değerleme uzmanlığı, konut değerleme uzmanlığı ve gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı sınavlarına hazır olarak girmelerini sağlamak amacına dönük olarak tasarlanmıştır. Bu sayede mezunlarımızın gerekli temel donanım ile iş hayatına zaman kaybetmeden atılmaları hedeflenmektedir.