• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ECON 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı ekonominin temel bilgilerinin öğrenciye aktarılması ve iktisadi düşünme sisteminin benimsetilmesidir. Öğrencileri özellikle milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve ekonomik politikaların kısa ve uzun dönemli etkileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Ders makroekonominin giriş aşamasındaki temel kavramları içermektedir. Ekonomide yaşanan güncel sorunlara ilişkin olarak milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme, para ve maliye politikaları başlıca konuları oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari