• TR
  • EN

Değerli öğrencilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygulamaları kapsamında kişisel verilerin Üniversitemiz tarafından kullanılmasına ve elektronik ileti gönderilmesine tarafınıızdan izin verilmesini amaçlayan onay formları aşağıda bulunmaktadır.

“Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibi Açık Rıza Beyan Formu” ve “Elektronik İleti Onay Formları” nın (“Kabul ediyorum” veya “Kabul etmiyorum” şeklinde) imzalanarak, şahsi öğrenci dosyalarınıza konulmak üzere, 18 Ocak 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne gönderilmek üzere, Fakülte sekreterliğimize iletmeniz gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle formların imzalatılamadığı öğrenci listeleri de (Adı Soyadı, Öğrenci Kimlik No, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul, Bölüm/Program, İmzalatılamama gerekçesi) onay formları ile birlikte Rektörlük Makamına sunulacaktır.

ÖSYM sınavı neticesinde Üniversitemizi seçen öğrencilerin 2018 Ağustos ayında yapılan kayıt işlemleri sırasında öğrencilere “Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibi Onay Formu” imzalatılmıştır. Ancak “Elektronik İleti Onay Formu” imzalatılmamıştır. Dolayısıyla 2018 yılı girişli öğrencilerden sadece “Elektronik İleti Onay Formu”nu imzalamaları talep edilecektir.

Aydınlatma Metni

Açık Rıza Beyan Formu- Kişisel Nitelikleri Veriler

Elektronik İleti Onay Metni