• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ARE 453
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan kavramlarının ve birbiriyle ilgili konularını ele almak üzere kurgulanmıştır. Ders kentleşmenin değişik ölçeklerde ekonomi politiğini inceler ve özellikle çevre üzerindeki etkilerini araştırır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, Dünya’da ve Türkiye’de kent tarihi, kent ve kentleşme kavramları ele alınarak kamu yönetiminin bir bölümünü oluşturan kentleşmenin teorik arka planı, genel ilkeler ve kavramlar ile dayandığı değerler açıklanacak ve bu çerçevede Türkiye’de kentleşme sorunları, gecekondulaşma, kentleşmenin tarihsel gelişimi, konut politikası, kent ve bölge planlamanın ilke ve kuralları, kısaca kentleşmenin sorunlu yanlarıyla çözüm önerileri detaylı incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari