• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ARE 431
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hızlı nüfus artışı ve kültürel değişimler sonucunda ailelerin bölünmesi, gelir düzeylerinin artması ve yaşam standartlarının yükselmesi meydana gelmiştir. Bu nedenle bu derste gayrimenkul piyasasında talebin sürekli artmasıyla gayrimenkul finansman piyasalarını bir bütün olarak ele alıp değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Gayrimenkulün finansmanındaki temel prensipler ve metotlar, fon kaynakları, finansman enstrümanlarının çeşit ve içerikleri, gerek resmi gerekse özel ilgili kurumların roller bu dersin içeriğinde yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari