• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ARE 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hızlı nüfus artışı ve kültürel değişimler sonucu ailelerin bölünmesi ve gelir düzeylerinin artması sonucunda gayrimenkul piyasasında oluşan talep sürekli bir artış göstermektedir. Bu derste gayrimenkul piyasaları ve gayrimenkul piyasalarındaki hareketliliğin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları, ekonomik kriz dönemlerinde gayrimenkul piyasalarındaki değişim, gayrimenkul piyasalarına yön veren aktörler ve devletin piyasaya müdahale etme şekilleri, mortgage sistemi ve mortgage sisteminin uluslararası gayrimenkul piyasalarındaki yeri ile ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Gayrimenkul piyasa dönemleri ve analizleri, kriz, hızlı büyüme, durgunluk, denge seviyelerinin analizi, fiyat-kira-değer analizleri, yerel ve uluslararası gayrimenkul piyasalarındaki arz-talep analizleri, talep ve arz şokları, gayrimenkul döngüsü ve gayrimenkul piyasası aktörleri gibi konular işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari