• TR
  • EN

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Tülay YAZAR ÖZTÜRK(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KANDIRAN

Doç. Dr. Dilek SAĞLIK ÖZÇAM

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Tülay YAZAR ÖZTÜRK(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KANDIRAN

Doç. Dr. Dilek SAĞLIK ÖZÇAM

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Asım KAZANCIGİL

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tevfik KAPLANCALI