• TR
  • EN

Bölümümüz Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Amacımız; Sosyolojik, analitik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yerine getirebilmenin yanında çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini de inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, Uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde planlayabilecek yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.