• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ARE 352
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yürürlükte bulunan mevzuatımıza göre kentsel dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak ele alarak, başta afet riskli alanlar olmak üzere, kentsel dönüşüm ve yenileme yapılan alanlarda kamu idarelerinin yetkilerini, maliklerin haklarını ve uygulanacak hükümleri ayrıntılı şekilde incelemek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Kentsel dönüşüm uygulamaları kavramsal düzeyde ve tarihsel gelişme süreçleriyle birlikte ele alınarak, afet riskli alanların dönüştürülmesi, riskli yapı tespiti, riskli yapıların nasıl yıkılacağı, bu yapıların ne şekilde değerlendirileceği, bu alanda bulunan taşınmaz maliklerinin haklarının neler olduğu gibi konular işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari