• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ARE 323
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin pazarlama ve satış ile ilgili kavramları bilmesi, sosyal bir varlık olan insanın satın alma süreci ile bilgi sahibi olması, çevresini daha iyi tanıması ve sağlıklı iletişim kurabilmesi için gerekli davranış kurallarının öğrenilmesini ve daha güvenli davranış sergileyebilmesi ve satış verimliği sağlayabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Derste işletmelerde en önemli unsurlardan biri olan pazarlama ve satış ile ilgili insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin ve onu pozitif yönlendirmenin yolları incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari