• TR
  • EN

Yazılım Geliştirme Bölümü'nün Vizyon ve Amacı

Bu programın amacı:

  • çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan,
  • yenilikleri izleyebilen,
  • bilgisayar bilimleri, yöneticilik konularında eğitilmiş,
  • vizyon sahibi,
  • ulusal ve uluslar arası sektörle entegre olabilen,
  • yabancı dil konuşabilen,
  • yazılım geliştirme projelerinde yer alabilecek,
  • veri madenciliği ve veri bilimi alalanlarında bilgi sahibi,
  • internet programcılığı ve ağ programlama konuları hakkında donanımlı

olan çok yönlü yazılım geliştirme uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar hangi pozisyonlarda ve sektörlerde iş bulabilir?

Mezunlar günümüz dünyasındaki neredeyse bütün sektörlerde iş bulabilirler.

Yazılım Geliştirme uzmanları arayan favori sektörlerden bazıları: Bankacılık Sektörü, Yazılım Sektörü, Telekomünikasyon Sektörü, Mühendislik Firmaları vs...

Yazılım Geliştime Bölümü mezunlarının istihdam edilebilecekleri pozisyonlardan bazıları:

Web Tasarım ve Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Sistem Yöneticisi, Veri Tabanı Yöneticisi, Güvenlik Uzmanı, Stratejik Yönetim, Veri Bilimi Uzmanı, Elektronik İş Yönetimi, Kurumsal Kaynak Sistemleri Yönetimi, Uzman Sistemler Uzmanı vs...

Bölümümüzün Staj İmkanları

Öğrencilerimiz, müfredatımızda 2. ve 3.sınıfta iki zorunlu yaz stajı (30’ar gün) yaparak, sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı bulmakta ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalamaktadırlar.

Bölümümüzün Teknolojik Altyapısı

Bölümüzün dersleri, hali hazıda bulunan 5 adet bilgisayar labaratuarına ilaven yeni yapılan 40 adet bilgisayar içeren 1 labaratuarla beraber uygulamalı olarak verilecektir.


İşletme yönetimlerinin, teknolojik donanımınlarda yaşanan hızlı gelişmeden en etkin şekilde yararlanabilmeleri için, bu donamımlarda çalıştırılan yazılım ürünlerinin bu gelişmelere en kısa zamanda uyarlanması gereklidir. Bu amaçla yeni yazılımları geliştirmek için, temel işletmecilik bilgisine sahip ve bilgisayar bilimleri konusunda yenilikleri takip edebilecek, bu alanda geniş ve üst düzeyde bilgisi olan yazılım geliştiricilere ihtiyaç vardır.

Ek olarak, Türkiye'ye özgün koşullar ve piyasada yaygın olarak kullanılan ticari yazılımlar göz önüne alındığında, sektörlerin beklentilerine adapte olabilen, program geliştiricilere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu boşluğun konuya yeterince yakın olmayan dallardan yetişen, sadece bilgisayar ve sistem teknolojisini bilen, ancak uygulamalı programlamada deneyimi ve yeterli disiplinler arası akademik birikimi olmayan elemanlar tarafından doldurulması zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır.

Bu bölümün  akademik programı, geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin  bölüm özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmecilik temel mödülü ile de desteklemektedir. Bölümün akademik programı, mevcut yazılımların  kullanıldığı işletme ve sektörlerde, sektörün veya işin ihtiyaçlarına uyarlayabilen, Türkiye ve başta Avrupa Birliği olmak üzere Dünya ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yüksek nitelikli programları geliştirebilen, sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve  nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek, yoğun pratik bilgisi olan, öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemiştir.