• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ARE 301
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İşletmeler ekonomik ve sosyal anlamda varlığını sürdürebilmesi için, insan kaynaklarını, teknolojisini, ekipmanlarını ve var olan çalışma alanlarını en etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi gerekmektedir. Tesis Yönetimi dersinin ana amacı, bir tesisin kullanıcıları veya müşterilerinin en düşük kaynak kullanımı ile en yüksek çıktıların nasıl elde edilebileceği hakkında bilgilerin öğretilmesidir. Yaşam döngüsü maliyetleri, Hizmetlerin entegrasyonu, Operasyon, bakım ve sürdürülebilirlik için tasarım, Sürdürülebilir Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Maliyet etkinliği, Verimlilik artışı, Elementlerin entegrasyonu konuları hakkında bilgiler verilecektir. Bu derste incelenecek tesisler kendine has bir yapıda olduklarından planlama, organize etme, yönetme ve kontrol konularında farklılıklar meydana gelmektedir. Bu derste farklılıklar göz önünde bulundurularak tesislerin etkin, verimli ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Alışveriş merkezi, otel, performans merkezi, fabrika, depo, ofis, tarımla ilgili tesisler, spor ve sağlık kompleksleri gibi her türlü ticari gayrimenkulün ve sitenin belirli bir fonksiyonu yerine getirebilmesi için, çok yönlü ve en etkin yönetim modelleri incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari