• TR
  • EN

İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyolojik, analitik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yerine getirebilmenin yanında çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini de inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde planlayabilecek yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü girişimci ruhlu öğrencilerin kendi işlerini kurmalarına da imkan tanıyan bir bölümdür. İnsan kaynakları ve sermayesi yönetimi konusunda detaylı ve derinlikli bir eğitim sunarken inovasyon odaklı yaklaşımından da ödün vermeyen bu programın mezunları sektörün talebini etkin bir şekilde karşılayacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümümüzün öğrenim dili İngilizcedir. İngilizce düzeyi ek eğitim gerektiren öğrencilere seviye tespit sınavı uygulanarak İngilizce Hazırlık okulunda eğitim görmektedir.

Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüne geçen öğrencilerimiz; Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Çince dillerinden istediklerini seçmeli ders olarak alabilmektedirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü öğrencilerimiz, müfredatımızda 2. ve 3.sınıfta iki zorunlu yaz stajı yaparak, sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı bulmakta ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalamaktadırlar.  Staj uygulamaları, kamu ve özel, yerli ve yabancı çeşitli sektörlerde insan kaynakları ile ilgili alanlarda yapılabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü öğrencilerimiz, müfredatımızda 2. ve 3.sınıfta iki zorunlu yaz stajı yaparak, sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı bulmakta ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalamaktadırlar.  Staj uygulamaları, kamu ve özel, yerli ve yabancı çeşitli sektörlerde insan kaynakları ile ilgili alanlarda yapılabilir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü yıl itibarıyla tam burslu ve indirimli öğrencilerle birlikte programa kabul edilir ve programa verilen kontenjan bilgileri YÖK kontenjan rehberinde verilir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na uygulanacak ücretler https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/uues adresinde mevcuttur.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümümüzde antropoloji, sosyoloji, psikoloji, işletme, ekonomi, uluslararası ticaret ve işletmecilik, bilişim sistemleri ve teknolojileri, uluslararası lojistik ve taşımacılık, matematik, tarih, Türk dili gibi üniversitemizin bölüm zenginliğinden hem fiziksel altyapı hem de akademik kadro olarak fayda sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi akademik kadromuz; Profesör Dr. ,Doçent Dr. ,Yardımcı Doçent Dr. olmak üzere akademik kadronun yanında sektörden gelen İnsan Kaynakları müdür ve direktörleri de öğretim kadrosunda yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümümüzün diğer üniversiteler ve bölümlerden farklarını;

 

  1. İngilizce Eğitim ve Seçmeli Yabancı Dil Öğrenme Olanağı,
  2. Dersler Yeditepe Üniversitesi akademik kadrosunun yanında, Türkiye’nin önde gelen yabancı ve Türk firmalarından da İnsan Kaynakları direktörleri öğretim görevlisi/misafir konuşmacısı olarak yer alacaklardır.
  3. Tüm öğrencilerimize uluslararası koçluk belgeli danışman tarafından bireysel koçluk yapılacaktır.
  4. Tüm öğrencilerimize uluslararası envanter bazlı kişilik analizi yapılıp bireysel geri bildirim seansı düzenlenecektir. Bölüm başkanı Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam tarafından yapılacaktır.
  5. Programın içeriğinde işletme ve girişimcilik gibi sosyal alanların yanında insan kaynaklarının gelişen teknoloji ile beraber yeni trendleri takip etmesi amacıyla, teknoloji yönetimi, bilişim alanlarından da derslerin bulunması sağlanmıştır.
  6. Zorunlu iki adet Yaz Stajı ile okulda öğrendiklerini kamu ve özel sektörde uygulama imkanı bulacaklar, öğrenciler mezun olmadan teorik bilgilerini iş hayatında pratiğe dökme şansı yakalayacaklardır.
  7. 4 yıllık bölüm olduğundan dolayı mezun öğrencilerimiz, fakülte mezunları ile aynı haklara sahip olacaklardır. (Yüksek Lisans, askerlik, akademisyen olma vb. hakları gibi)
  8. Önemli bir farklılık olarak,  Bölüm başkanı Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam (5 Uluslararası ödül sahibi), asistan ve sekretaryanın da dahil olduğu sosyal haberleşme/mesajlaşma grubuyla tüm öğrencilerimize anında yardımcı olunmaktadır.

şeklinde belirtebiliriz.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümümüzde üniversite içinde gerek Yüksekokul’daki diğer bölümlerle gerekse Fakülte’lerdeki birbirine yakın, ve birbirini tamamlayan diğer lisans bölümleriyle anlaşma yapılarak yandal veya çift anadal yapma imkanı mevcuttur.