• TR
  • EN
Ders Kodu: 
HRM 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere; İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek, İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak
Dersin İçeriği: 

Bu derste, işçi sağlığı ve iş güvenliği incelenecektir. İş organizasyonu, iş sağlığı kavramı, iş verimini artırmayı etkileyen etmenler, çalışanlarda risk grupları, iş sağlığının önemi, meslek hastalığının tanımı, iş ile ilgili hastalıklar, nedenleri ve korunma yolları, iş kazaları, iş sağlığı ölçütleri ve kullanım alanları bu dersin kapsamındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari