• TR
  • EN
Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin finansal tabloları ve muhasebenin temel kavramlarını, finansal işlemlerin muhasebeleştirme mantığını ve temel bazı değerleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve temel kavramları; Temel Mali Tablolar ve Temel Muhasebe Eşitliği ;Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ve muhasebe kayıtları; Genel ve Geçici Mizanın hazırlanması; Dönem Sonu İşlemleri; Kapanış İşlemleri; Mal alış, satış, iade ve indirimlerinin muhasebeleştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari