• TR
  • EN
Ders Kodu: 
HRM 211
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Davranış Bilimleriyle ilgili kavramları bilme, sosyal bir varlık olan insanın gelişimi ve öğrenme süreci ile bilgi sahibi olma, çevresini daha iyi tanıması ve sağlıklı iletişim kurabilmesi için gerekli davranış kurallarının öğrenilmesi sonucu daha güvenli davranış sergileyebilmesidir.
Dersin İçeriği: 

İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin ve onu pozitif yönlendirmenin yolları incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari