• TR
  • EN
Ders Kodu: 
AFE 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
AFE 121 ileri İngilice (I) ders içeriği öğrencilerin kendi alanlarındaki konular da dahil olmak üzere farklı soyut ve somut konuların ana fikirlerini anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin ana dili İngilizce olan insanlarla İngilizceyi belli bir akıcılık düzeyinde konuşarak sorunsuz iletişim kurmalarına yardımcı olmayı da amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrenci merkezli ve okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi temel dil becerilerini pekiştirmeye yönelik bir derstir. Öğrencilerin temel dil becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilere farklı konularda detaylı yazılar yazma ve bu konularda kendi fikirlerini üretebilmeleri konusunda rehberlik etmektedir.
Dersin İçeriği: 

Okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); hem olumlu hem de olumsuz yönde ele alan kompozisyon yazım teknikleri; sözlü iletişim ve tablo bilgilerini aktarma teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ödev 2. Sınav 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari