• TR
  • EN

Öğrenci kabul etmemektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin amaçları doğrultusunda personellerin en iyi şekilde seçilmesi, yetiştirilmesi, yönetilmesi ve motive edilmesi görevlerini yerine getiren bir disiplindir. Günümüzde birçok işletmenin pazar payını genişletmesi, çalışan sayısında artış yaşanmasını sağlayan etkenlerden biridir. Şirketlerin hem çalışan sayısının arttırılması hem de nitelikli personellere ihtiyaç duyulması İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunlarına olan ihtiyacın artmasını sağlar. İnsan Kaynakları uzmanı ya da personeli olarak görev alan kişiler; bir işletmenin çalışanları ile yakından ilgililidir. İnsan kaynakları personeli, firmada personel açığının oluşmasından, iş ilanlarının verilmesi, işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi, yeni işe alınanların eğitimleri ve oryantasyon çalışmalarının yapılarak personelin kendi alanında tecrübe kazanmasına kadar her aşama ile yakından ilgilidir.

Bölüme olan ihtiyacın giderek artış göstermesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban puanları bakımından da önemli yükselişler meydana getirir. Eskiden personel müdürü olarak görev yapan kişiler artık alanında en iyi eğitimleri alarak İnsan Kaynakları Uzmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi ya da müdürü gibi unvanlarla işletmelerde iş bulabilme imkânı elde eder.  İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bir işletmede yalnızca işe alım süreci ile ilgilenmez aynı zamanda çalışanlar ve şirket yöneticileri arasında da bir köprü vazifesi görür. Şirket ortamındaki sosyal çalışmalardan, çalışanların motivasyonundan ve dahası onların işe alıştırılma sürecinde verilmesi gereken eğitimlerin tamamından sorumlu olan kişilerdir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü               Genel Kontenjan                     Yerleşen             En Düşük Puan       En Yüksek Puan

 

EA- Burslu                        2                                                2                    325,24119                335,12513

 

EA- %50                           10                                               6                    216,23451                301,77820

Burslu

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Misyon Vizyon

Misyonumuz

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün birçok görevi vardır. İşletmelere nitelikli personelleri temin edip ve bu personellerin işe alıştırma sürecini yönetecek olan bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, aynı zamanda işletmelerin veriminin arttırılması, firma imajının yükseltilmesi gibi konularda da önemli görevler üstlenir. Bölüm, insan faktörünü her yönden inceleyerek, kişilerin veriminin daha yüksek olması için nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda da çeşitli araştırmalar yapmaya önem verir. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, öğrencilerinin alanlarında iyi birer uzman olabilmeleri için farklı disiplinlerden de yararlanarak sektörün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamayı hedefler.

 

Vizyonumuz

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü vizyonu, her zaman iş hayatının küreselleşme sektörüne daha iyi uyum sağlayabilmesi ve bu alanda gerekli olan nitelikli iş gücünün daha kolay temin edilmesi konularında çalışmalar yapmaktır. Alanında yetişmiş, yabancı dile hâkim, insan faktörünü her yönden iyi tanıyan, gerektiğinde planlama yaparak işe alım, alıştırma ve yükseltme konularında doğru kararlar verebilecek kişiler yetiştirilmesi amaçlanır. Eğitim süresince öğrencilerin sosyolojik, hukuksal, psikolojik konularda eğitimler alarak yönetim konusunda farklı bakış açılarına sahip, bölümü ile ilgili olan tüm fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilen personeller olarak yetiştirilmesi, en önemli hedefler arasındadır. Sektörün gereksinimlerine yanıt verecek şekilde yetiştirilen bölüm öğrencilerinin insan gücü politikaları konularında kilit kişiler olarak eğitimlerini tamamlamaları sağlanır.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi öğrenci değişim programları ile her zaman öğrencilerinin hem dil yeteneklerinin geliştirilmesinde hem de onların yurtdışında deneyim kazanmasında oldukça destekleyici çalışmalar yapar. Öğrenci değişim programlarına dâhil olmak isteyen öğrencilerin not ortalaması konusunda da uygunluk göstermesi gerekir. Eğitimin belli bir kısmını yurtdışında alan öğrenciler için bu değişim programları önemli fırsatlardır.

Bologna Süreci

Bologna Süreci, Yeditepe Üniversitesi’nin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birbirini tanıması ve eğitimin çok daha iyi standartlarda bir yere gelebilmesi için öğrenci ve akademisyen merkezli olarak düzenlenen bir süreçtir. Bu sürece katılım ile öğrenciler, eğitim ve çalışma hayatlarında daha aktif olabilme imkânı bulur.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Öğrenciler mezun olduktan sonra, eğitim süresince birçok farklı alanda çalışabilme imkanı bulabilecekleri gibi çift ana dal diploma imkanları ile kariyer hedeflerine daha hızlı ulaşabilme fırsatı da elde edebilirler. Üniversitenin sunmuş olduğu çift ana dal programları içerisinde; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Matematik, İşletme, Ekonomi, Görsel İletişim Tasarımı bölümleri vardır. Bu alanlardan da mezun olan adaylar, alana ait olan lisans diplomasını alma hakkı kazanır.

May 11

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin amaçları doğrultusunda personellerin en iyi şekilde...