• TR
  • EN

Değerli öğrencilerimiz,

 
29.07.2021 Tarih ve 2021/15 Sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi yönetmeliği uyarınca, bölüm bazında bölüm öğrenci temsilcisi ve fakülte bazında fakülte öğrenci temsilcisi seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 
 
Bu bağlamda, aşağıda belirtilmiş olan nitelikler ve ilgili seçimler uyarınca,  aday olmak isteyen öğrencilerimizin, iletilmiş olan link üzerinden 3 Kasım 2021/ saat:12:00’ye kadar adaylık başvurularının kabulü için, ilgili formu doldurmalarını önemle rica ederim.
Sağlıklı günler dilerim.
 
 
Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.