• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları” çalıştayı, Türkiye’nin Önde Gelen Ekonomistleri, Akademisyenleri ve konuklarının katılımıyla 17 Aralık 2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Ekonomist ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda Ekonomik Sorunlar; Türkiye'deki finansal piyasalar ve finansal piyasaları etkileyen ekonomik sorunlar, Kurumsal Yönetişim ve Ekonomik Kalkınma, Makro Ekonomik Görünüm, İstihdam ve Gelişme, Gayrimenkul Sektörü ve Sorunları, Para ve Maliye Politikaları, Finansal ve Ekonomik Büyüme, Tarım Ekonomisi ve Tarım Politikaları, Verimlilik, Üretim, İstihdam ve Teknolojik Gelişmeler gibi başlıklar altında incelendi.