• TR
  • EN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumudur. Uygulamalı eğitim amacıyla kurulmuştur.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim sonrasında iş hayatına hazır, uzman profesyoneller yetiştirebilme amacı doğrultusunda, teorik bilginin uygulamaya dönüştürüldüğü ders programlarına sahiptir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan tüm programlar, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Yüksekokul mezunları 4 yıllık lisans diploması sahibi olurlar.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğrenim kurumları statüsündedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Fakültelerin verdiği akademik eğitimi yanı sıra mesleğe yönelik uygulamalı eğitimi ile doğrudan meslek sahibi olunması sağlanır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, alanlarında uzmanlaşmayı hızlandıran ve mezuniyet sonrasında doğrudan işe yerleşebilme imkanı sağlayan stajlar ile etkin iletişim ve güçlü yabancı dil becerilerinin kazandırılması, ders programının en temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunları, fakültelerden mezun olan öğrenciler ile aynı statüye ve avantajlara sahip olurlar.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunları master yada doktora programına katılabilirler.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunları kısa dönem askerlikten yararlanabilirler.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri yabancı üniversitelerle öğrenci değişimi (erasmus/excance) yapabilirler.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrenim dili İngilizcedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bölümlerine Kurumiçi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bölümlerinde başarılı olan tüm öğrenciler, Üniversitede eğitim veren tüm lisans programlarda, kabul edildikleri takdirde, hali hazırda protokol anlaşmaları bulunan, ekonomi, işletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümleri yanı sıra, ikinci bir lisans diploması ya da yandal belgesi almaları mümkündür.