Akademik Program

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 121 İleri İngilizce I Zorunlu
ATD 141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD 132 Pazarlamaya Giriş Zorunlu
ECON 291 İktisat Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
HRM 112 Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
AFE 122 İleri İngilizce II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
HRM 232 İşe Alma Süreçleri ve Görüşme Teknikleri Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
HRM 290 Staj I Zorunlu
HRM 222 Toplantı ve Sunu Teknikleri Zorunlu
HRM 212 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
HRM 211 Davranış Bilimlerinin Temelleri Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli Ders II Alan Seçmeli
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
ATD 315 İşletmelerde Kültürler Arası Konular Zorunlu
HRM 311 Çağdaş Yönetim Teknikleri Zorunlu
HRM 321 Kariyer Yönetimi Zorunlu
HRM 331 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
HRM 312 Sosyal Psikoloji ve Grup Dinamikleri Zorunlu
HRM 322 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu
HRM 390 Staj II Zorunlu
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HRM 411 Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişimin Koşulları Zorunlu
ACM 432 Kurumsal Bilgi Sistemleri Zorunlu
HRM 431 İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Zorunlu
HRM 421 Personel Değerlendirme ve Ücretlendirme Sistemi Zorunlu
AREA Bölüm Seçmeli IV Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
HRM 422 Performans Yönetimi Zorunlu
HRM 412 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Zorunlu
ACM 434 Kurumsal Bilgi Sistemleri II Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 302 Değişim Yönetimi Alan Seçmeli
HRM 341 Özlük İşlemleri ve bordro uygulamaları Alan Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Alan Seçmeli
HRM 221 Örgütlerde Etkili İletişim Teknikleri Alan Seçmeli
BBA 486 Yenilik Yönetimi Alan Seçmeli
HRM 441 Duyarlılık Eğitimi ve Çatışma Yönetimi Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HRM 242 Halkla İlişkiler Alan Seçmeli
HRM 432 İnsan Sermayesi Yönetimi Alan Seçmeli
HRM 332 İş ve Meslek Etiği Alan Seçmeli