• TR
  • EN

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Tülay YAZAR ÖZTÜRK(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KANDIRAN

Prof. Dr. Dilek SAĞLIK ÖZÇAM

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Tülay YAZAR ÖZTÜRK(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KANDIRAN

Prof. Dr. Dilek SAĞLIK ÖZÇAM

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Asım KAZANCIGİL

Doç. Dr. Uğur Tevfik KAPLANCALI