İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Akademik Kadro

Akademisyen/ Müdür Yardımcısı
Akademisyen/ İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı