• TR
  • EN

Gümrük İşletme bölümümüzün amacı, küreselleşen dünyada ülkeler açısından iç ve dış piyasaların taleplerinin karşılanması, dış pazar hacimlerinin tespiti ve ülke özelinde ithalat ve ihracat potansiyellerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için hem gümrük mevzuatını bilen, hem de lojistik ve dış ticaret ile alanında temel dersleri almış, kamu ve özel sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, uluslararası ticaret ve gümrük alanında uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Gümrük İşletme bölümü, dış pazarlara ihracat, iç pazara ise ithalat yapan yerli ve yabancı firmalara gümrük uygulamaları alanında belli danışmanlıklar verecek, ülke firmalarına dış ticaret anlamında katkı sağlayacak, uluslararası ticaret ve gümrük temelinde uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip olacak, uluslararası platformlarda çalışmalar yapabilecek düzeyde kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Gümrük İşletme bölümümüzün öğrenim dili İngilizcedir. İngilizce düzeyi ek eğitim gerektiren öğrencilere seviye tespit sınavı uygulanarak İngilizce Hazırlık okulunda eğitim görmektedir.

Ayrıca Gümrük İşletme bölümüne geçen öğrencilerimiz; Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Çince dillerinden istediklerini seçmeli ders olarak alabilmektedirler.

Gümrük İşletme bölümü mezunlarımız, özel sektörde gümrük müşavirliği ve gümrükleme alanında çalışan firmalar, uluslararası lojistik (kara,deniz,havayolu taşımacılığı) ile ilgili firmaların gümrük bölümlerinde, ithalat ve ihracat yapan firmalar veya bu firmaların gümrük bölümlerinde, ayrıca Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları da mezunlarımızın kariyer yapma imkanları bulabileceği yerler arasındadır.

Gümrük İşletme bölümü öğrencilerimiz, müfredatımızda 2. ve 3.sınıfta iki zorunlu yaz stajı (30’ar gün) yaparak, sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı bulmakta ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalamaktadırlar.

Gümrük İşletme bölümü yıl itibariyle tam burslu ve indirimli öğrenci programa kabul edilmekte olup, programa tanına kontenjan bilgileri, YÖK kontenjan kılavuzunda belirtilmektedir.

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muza uygulanacak ücret, web sitemizce ücretler bölümünde https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler bulunmaktadır.

Gümrük İşletme bölümümüzce Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunduğumuzdan hem fiziksel altyapı hem de akademik kadro olarak fakültenin tüm imkanlarını sınıf ve bilgisayar laboratuvarları dahil olmak üzere ortak olarak kullanabilmekteyiz.

Gümrük İşletme bölümümüzce Ticari Bilimler Fakültesi’nden almakta olduğumuz ortak derslerde, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi ile Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri derslere girmektedir.

 

Ayrıca sektörde çalışan Gümrük Müşavirleri (A Karneli), gümrük mevzuatı , dış ticaret ve gümrük rejimi, gümrük tarife ve vergi cetveli, bilgisayarlı gümrük işlemleri gibi bölüm ile ilgili teknik dersleri vermektedirler.

Gümrük İşletme bölümümüzün diğer üniversiteler ve bölümlerde farklarını;

  1. İngilizce Eğitim ve Seçmeli Yabancı Dil Öğrenme Olanağı,
  2. Bölümümüzde, işletme ve ticaret derslerini, gümrük işletme ve ilgili temel derslerin yanısıra, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası lojistik gibi konularda da dersleri alıp dış ticaret alanında uzmanlaşabilme imkanı,
  3. Zorunlu iki adet Yaz Stajı ile okulda öğrendiklerini kamu ve özel sektörde uygulama imkanı bulacaklar, mezun olmadan teorik bilgilerini iş hayatında pratiğe dökme şansı yakalamaları,
  4. Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri dersinde, teorik olarak öğrendiklerini uygulayabilmeleri, böylece iş hayatına teknoloji ve uygulama bazında hazırlanabilmeleri,
  5. Sektör katılımlı dersler ve sektörden gelen öğretim görevlileri sayesinde,  sektördeki gelişmeleri takip edebilmeleri,
  6. Gümrük İşletme bölümümüz İstanbul’da yer alan tek gümrük işletme bölümü olması, İstanbul’un jeopolitik açıdan konumu nedeniyle, lojistik ve dış ticaret yapan firmaların yoğunluğu, önemli limanların burada bulunması, öğrencilerimizin staj ve iş bulmaları açısından bir avantaj sağlaması,

olarak sıralayabiliriz.

Gümrük İşletme bölümümüzün üniversite içinde gerek Yüksekokul’daki diğer bölümlerle gerekse Fakülte’lerdeki birbirine yakın, ve birbirini tamamlayan diğer lisans bölümleriyle anlaşma yapılarak yandal veya çift anadal yapma imkanı mevcuttur.

Bölümümüzün ders programları öğrencilerimizi multidisipliner alanlara hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve E-Ticaret gibi bölümlerimizin bulunması sayesinde bu alanlarda bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz akademik kadromuzdan ayrıntılı bilgi alma imkanına sahip olurlar. Üniversitemizde tüm bölümlerinin aynı kampüs içerisinde bulunması sayesinde farklı bölümlerle bir arada olma fırsatı bulunmaktadır ve çift ana dal yapan öğrencilerimiz derse yetişme kaygısı yaşamadan kolaylıkla takip edebilmektedir.

Zorunlu iki staj bulunması öğrencilerimizin mezun olmadan sektörle ilişki kurmaya başlamalarına imkan tanımaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrasında buralarda istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Gümrük İşletme bölümü İstanbul'da sadece Üniversitemizde bulunmaktadır. Üniversitemizin İstanbul'da bulunması sayesinde dönem içerisinde sık sık düzenlenen etkinlik ve çeşitli konferanslardan yararlanabilirler. Limanlara olan yakınlıktan faydalanabilir, buralara düzenlenen teknik gezilerle süreçleri yakından görme fırsatı sağlayabilirler. Bu teknik geziler, limanlardaki lojistik işlemlerinin ve süreçlerinin yerinde görülmesi ve derslerde öğrenilen teorik bilginin pratikte nasıl gerçekleştiğinin öğrenilmesi nedeniyle önemlidir.