Akademik Program

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 121 İleri İngilizce 1 Zorunlu
AFE 121 İleri İngilizce I Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Zorunlu
ATD141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret Zorunlu
ECON111 Mikro İktisadın Temelleri Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ARE 122 Gayrimenkulun Temel İlkeleri Zorunlu
ECON 122 Makro İktisadın Temelleri Zorunlu
ARE 152 Gayrimenkul Sektöründe Müşteri Davranışları Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
ATD 132 Pazarlamaya Giriş Zorunlu
AFE 122 İleri İngilizce II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
AXX Zorunlu Yabancı Dil Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
ARE 201 İmar Hukuku Zorunlu
ARE 211 Malzeme Bilgisi Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
LAW 303 Hukuka Giriş Zorunlu
ARE 212 Yapı Bilgisi Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
AXX Zorunlu Yabancı Dil II Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm seçmeli II Alan Seçmeli
AXX Zorunlu Yabancı Dil III Zorunlu
ARE 321 Gayrimenkul Değerlemesi Zorunlu
ARE 311 İnşaat Planlaması ve Operasyonu Zorunlu
ATD 345 Finansal Yönetim Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
ARE 302 Gayrimenkul Ekonomisi Zorunlu
ARE 323 Gayrimenkul Pazarlama ve Yönetimi Zorunlu
ARE 352 Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Zorunlu
ARE 390 Staj Zorunlu
HTR 302 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AREA Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ARE 401 Kent Ekonomisi Zorunlu
ARE 421 Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları Zorunlu
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Zorunlu
ARE 431 Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımı Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
ARE 490 Gayrimenkul Yatırımı ve Yönetimi Bitirme Projesi Zorunlu
ATD 424 İşletme Stratejileri Zorunlu
ARE 402 Gayrimenkulde Kontratlar Zorunlu
ARE 432 Gayrimenkulde Risk Ölçümü ve Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ARE 451 Şehir Planlamanın Tarihçesi Alan Seçmeli
ARE 452 Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamalrı Alan Seçmeli
ARE 453 Yerel Yönetim ve Kentleşme Alan Seçmeli
ARE 454 Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Alan Seçmeli
ARE 151 Gayrimenkulde Etik Alan Seçmeli
ATR211 Satın Alma, Depolama ve Dağıtım Alan Seçmeli
ARE 251 İnşaat Yasal Düzenlemeleri Alan Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Alan Seçmeli
ARE 351 İnşaat Muhasebesi Alan Seçmeli
ATD 374 İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Seçmeli