• TR
  • EN

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’na bağlı lisans düzeyinde İngilizce eğitim veren disiplinler arası bir bölümdür. Müfredatındaki derslerle, temel tarım ve toprak bilgisini, ekonomi ve ticaret ile birleştirip, uzun dönem stajlarla uygulamalı olarak öğrencilerine aktarmayı hedefleyen, ülkemizin ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmış 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır.

AMACIMIZ:

Sürdürülebilir tarım, gıda ve ekonomi için gerekli bilgilerle donatılmış bir müfredata sahip olan bölümümüzün amacı, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak temel tarım ve toprak bilgisini, ekonomi ve ticaret bilgisiyle birleştirebilen; böylelikle ülkemizdeki tarım ticaretini ve işletmeciliğini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerimizi, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hakim; bilimsel yöntemler aracılığıyla veri analizleri yapabilen; tarıma ve tarım ekonomisine dayalı tüm zincirlerde problem çözme ve  proje geliştirme yetisine sahip; etik değerleri yüksek nitelikli bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.

BÖLÜMÜMÜZÜN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI:

Bölümümüz, işletme ve ticaret derslerini, toprak, tarım ve gıda dersleriyle harmanlayarak, ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik olarak tarımın gelişmesine katkıda bulunacak bireyleri yetiştirmek üzere hazırlanmış özgün bir müfredata sahiptir. Müfredatımızın kapsamındaki zenginlik ve tamamlayıcılık programımızın öne çıkan noktalarından en belirgini olmakla beraber, en az onun kadar önemli bir başka nokta da uzun dönem stajlara ders programı içinde yer veriliyor olmasıdır. Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında alacakları derslerin uygulamalarını Üniversitemiz bünyesindeki tesislerde ve laboratuvarlarda gerçekleştirirken, tamamlamaları gereken iki yaz stajı ve üçüncü sene dönem içinde gerçekleştirilecek olan iki uzun dönem stajı ile okulda öğrendiklerini kamu ve özel sektörde uygulama imkanı bulacaklar, mezun olmadan teorik bilgilerini iş hayatında pratiğe dökme şansı yakalayacaklardır.

NASIL ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ?

Tarım işletmeciliğinde küresel gelişmişlik düzeyini yakalayabilmek, blokzinciri (block chain) kavramını anlamaktan ve uygulamaktan geçmektedir. Hedefimiz, tarladan, uluslararası ticarete yapılacak yolculuğun her adımında bilgi ve vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir. Bu hedefimizi, disiplinler arası  bir müfredat ile, öğrencilerimizi işletme, yönetim, ticaret, teknoloji, bilişim, ekoloji, ziraat, gıda ve inovasyon alanlarında uygulamalı olarak eğiterek gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Mezunlarımız  tarımda ve ticaretinde katma değer yaratabilecek, dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik uygulamaları takip edebilecek donanımda yetişecek olup; üretim, uygulama ve araştırma alanlarında görev alabilecek takım çalışmasına yatkın, etik değerleri yüksek, sorumluluk sahibi bireyler olacaklardır.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA ALANLARI: 

Öğrencilerimizin, müfredatımızda yer alan iki yaz stajı ve dönem içi uygulanacak iki uzun staj sayesinde sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı olacak, ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalayacaklardır. Mezunlarımız, ister kendi işletmelerini kursunlar, ister mevcut işletmelere danışmanlık yapsınlar, veya sektörde büyük firmalarda görev alsınlar, yaratıcı, hızlı düşünebilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip bireyler olarak kariyerlerini, tarım ve ticaretini ilişkilendiren tüm zincir alanlarda şekillendirebileceklerdir. Bu zincir alanlar, tarımsal istatistik ve veri işlemeden, tarım politikaları ve mevzuatlarına; çevre ekonomisi ve ticaretinden, sürdürülebilir gıda ve tarıma; farklı tarım modellerinin hayata geçirilmesinden, arazi yönetimine kadar çok farklı uygulamaları içine almaktadır. Mezunlarımız, kamuda veya özel sektörde, tüm tarıma dayalı sanayi ve araştırma kurumlarında danışman, araştırmacı, yasal işler sorumlusu, finansal yönetim gibi alanlarda çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini kuran girişimciler olarak da kariyerlerini sürdürebilirler.

MÜFREDATIMIZA GENEL BİR BAKIŞ:

Birinci yıl eğitimi, temel iktisat ve ekonomi prensiplerini içeren derslerin yanı sıra, toprak biliminin temellerini, çevre ve ekolojiyi içeren dersleri de kapsamaktadır. Ayrıca, satın alma, depolama, dağıtım ve bilgisayar programlarının kullanımına yönelik dersler de ilk sene derslerinin arasındadır. İkinci yılda, muhasebe, tarımsal istatistik ve değerlendirmeye yönelik derslerin yanı sıra, tarım ticaretini, tarımsal ithalatı ve ihracatı içeren dersler yer almaktadır. Bunlara ek olarak, veri işlemeye yönelik dersler de bu sene içinde verilmektedir. Ayrıca AB tarım politikasına ve gümrük birliğine yönelik dersler ile iş, sağlığı ve güvenliğini içeren dersler de ikinci senenin dersleri arasında yer almaktadır. Üçüncü sene dersleri, konu olarak, blok zincirini, tarım hukukunu, uluslararası ticareti, finansal yönetimi içerirken, aynı zamanda tarım modellerine, bitki yetiştirme ve korumaya, arazi ve atık yönetimine ilişkin dersler de üçüncü yıl dersleri arasındadır. İkinci yıl ve dördüncü yılda gıda mikrobiyolojisinin temellerine ve gıda güvenliğine yönelik dersler bulunmaktadır. Müfredatımızın üçüncü senesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarda gerçekleştirilecek iki adet uzun dönem stajı içermektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin ikinci ve üçüncü senenin sonunda iki adet yaz stajını tamamlamaları gerekmektedir. Müfredatımızdaki seçmeli dersler geniş bir seçmeli ders havuzundan seçilebilmektedir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Çift Anadal Anlaşmaları Aşağıda Verilmiştir;

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği - İşletme

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği  - Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik