• TR
 • EN
 • Hava Yolu Endüstrisi 21.nci yüzyılda senede % 5 oranında büyüyen ve yüksek istihdam sağlayan bir iş koludur. Avrupa’nın 4.ncü en büyük taşıyıcısı Milli havayolumuz, Türk Hava Yolları ve Özel Sektör hava yollarımız bu trafiğin  önemli bir kısmını taşıyacak olup istihdam ihtiyaçları gün geçtikçe artacaktır. Havacılık Yönetimi bölümü, Hava Yollarına yanı sıra, Doğu –Batı ve Kuzey- Güney eksenlerde yoğun trafiğe sahne olacak İstanbul Yeni Havalimanına da katkı sağlayacaktır.
 • Dünyadaki “değerli kargo” taşımasının % 40’ı nın havayolları ile yapıldığı da düşünüldüğünde, hem yolcu hem de kargo taşımalarında Türkiye’nin coğrafi merkezi konumu itibariyle iş imkanları son derece geniş olacaktır.
 • Derslerimizin bir bölümünün online simülasyon ile sanal ortamda verilmesi, havayolu yönetiminin yaşayarak, yöneterek tüm yönleriyle öğrenilmesini ve eğitimini İngilizce olarak tamamlayacak olan mezunlarımıza havayolları, havaalanları, kargo ve yolcu seyahat acentaları, sektör destek firmalarında, özel ve resmi havacılık kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışında geniş iş olanakları sağlaması   amaçlanmaktadır.
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesinde açılmış olan "Havacılık Yönetimi" Bölümümüz; Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim verecek olup2020-2021 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. 

                                                           

  Dünya havacılığındaki gelişmeler ve Türkiye’de yaşanan ulaştırma liberalizasyonu sonrası havacılık pazarında son yıllarda iki haneli gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Hem milli taşıyıcının dış hatlara ilaveten iç hatlarda da serbest pazar ortamına adaptasyonu hem de havayollarının pazara girişi sektörde rekabeti hareketlendirmiştir. Bu rekabet, hava ulaştırması sektörünü genişletirken bu piyasada ihtiyaç duyulan kalifiye eleman eksikliği de ortaya çıkmıştır.

  Daha fazla havayolunun piyasaya girmesi, düşük bilet fiyatları, gelir düzeylerinin artışı, intermodal taşımaya verilen öncelikler ve alınan tedbirler,

  Ülkemizin ( a ) coğrafi konumu nedeniyle doğu ile batı arasında çok iyi bir transit konumuna sahip olması (hub nokta), ( b ) yurt dışında yaşayan üç milyonun üzerindeki nüfusumuzun yoğun seyahat eğilimlerinin olumlu etkisi, ve ( c ) Ülkemizin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde çevre kirliliğine uğramamış, temiz, makul fiyatlı ve kaliteli hizmet sunan bir ülke olması, genel dünya konjonkturunden daha iyi konumda ve çevre ülkelere nazaran daha iyi bir pazar payı elde etme imkanına sahip olması,

  Boeing (ve Airbus) firmalarının projeksiyonlarına göre Türkiye pazarının daha 2012 yılında yarısı Türk tescilli 400 kadar uçağa (ve buna paralel sektör personeline ) ihtiyacı olduğunun tesbiti,

  Ülkemizde cari açığı kapatma yönünden en önemli faktör olarak görülen turizmin devlet politikası olarak ciddi şekilde desteklenmesi ve havacılığın bu gelişmede önemli bir yer tutması gibi nedenler ülkemizde bu sektörün ihtiyacı olan havacılık konusunda uzman ve yönetici düzeyinde işgücüne talebin artacağını ortaya koymaktadır.

  Bu nedenle; Havacılık Yönetimi bölümü ile, hava ulaşımı sektörünün uzmanlaşmış kadro ihtiyacını karşılamak üzere, çeşitli kamu ve özel sektör, yerli ve yabancı ticari havayollarında, sivil havacılıkta (SHGM, DHMİ gibi) ve ticari havacılıkla doğrudan ilişkisi olan seyahat acentesi, catering ve handling şirketleri gibi servis destek hizmetleri ile havaalanı yönetimlerinde çalışabilecek nitelikli mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.