Mustafa Asım Kazancıgil

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
mustafa.kazancigil@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
02165780000-3780

Akademik