İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ                 
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ) / FIRST SEMESTER
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme  - 3 0 0 3 6
AFE 121 İleri İngilizce I  - 2 2 0 3 4
ATD 141 Yönetim ve Ulusl. Ticaret - 3 0 0 3 8
PSY 101 Psikolojiye Giriş - 3 0 0 3 6
MATH 133 Temel Matematik - 3 0 0 3 5
TKL 201 Türk Dili I   2 0 0 2 2
    Toplam   16 2 0 17 31
İKİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Second Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
HRM 112 Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi - 3 0 0 3 10
AFE 122 İleri İngilizce II  AFE 121 2 2 0 3 4
ATD 132 Pazarlamaya Giriş - 3 0 0 3 4
ECON 291 İktisat - 3 0 0 3 6
HUM 103 Uygarlık Tarihi - 2 0 0 2 3
TKL 202 Türk Dili II - 2 0 0 2 2
    Toplam   15 2 0 16 29
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ) / Third Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
LAW 123 Hukuka Giriş  - 2 0 0 3 4
HRM 211 Davranış Bilimlerinin Temelleri / PSY 241 Sosyal Psikoloji ile ortak açılacak. - 3 0 0 3 7
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri - 3 0 0 3 6
STAT 410 İstatistik - 3 0 0 3 5
    Bölüm Seçmeli I - 3 0 0 3 6
    Toplam   14 0 0 15 28
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR) / Fourth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
HRM 212 Kurumsal Sosyal Sorumluluk / BBA 210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (ortak ders) - 3 0 0 3 4
HRM 232 İşe Alma Süreçleri ve Görüşme Teknikleri - 3 0 0 3 7
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - 2 0 0 3 4
HRM 290 Staj I - 0 6 0 3 6
HRM 222 Toplantı ve Sunu Teknikleri   3 0 0 3 6
    Serbest Seçmeli I - 3 0 0 3 5
    Toplam   14 6 0 18 32
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ) / Fifth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ATD 315 İşletmelerde Kültürler Arası Konular - 3 0 0 3 6
HRM 311 Çağdaş Yönetim Teknikleri - 3 0 0 3 4
HRM 321 Kariyer Yönetimi  - 3 0 0 3 6
HRM 331 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - 3 0 0 3 6
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  - 2 0 0 2 2
    Bölüm Seçmeli Ders II - 3 0 0 3 6
    Toplam   17 0 0 17 30
ALTINCI YARIYIL (BAHAR) / Sixth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
HRM 312 Sosyal Psikoloji ve Grup Dinamikleri - 3 0 0 3 5
HRM 322 İş Sağlığı ve Güvenlği - 3 0 0 3 5
HRM 390 Staj II - 0 6 0 3 6
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri - 3 0 0 3 6
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları II - 2 0 0 2 2
    Bölüm Seçmeli III - 3 0 0 3 6
    Toplam   14 6 0 17 30
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ) / Seventh Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
HRM 411 Küreselleşme ve Kültürlearası İletişim Koşulları / PA 401 Kamu Personel Yönetimi (ortak ders) - 3 0 0 3 6
ACM 432 Kurumsal Bilgi Sistemleri - 3 0 0 3 6
HRM 431 İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme - 3 0 0 3 7
HRM 421 Personel Değerlendirme ve Ücretlendirme Sistemi  - 3 0 0 3 6
    Bölüm Seçmeli IV - 3 0 0 3 5
    Toplam   15 0 0 15 30
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Eighth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
HRM 412 Kalite Yönetim Sistemleri - 3 0 0 3 6
ACM 434 Kurumsal Bilgi Sistemleri II - 3 0 0 3 6
HRM 422 Performans Yönetimi - 3 0 0 3 7
BBA 204 Girişimcilik ilkeleri - 3 0 0 3 6
    Serbest Seçmeli II - 3 0 0 3 5
    Toplam   15 0 0 15 30
    Genel Toplam         130 240
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (GÜZ) / AREA ELECTİVES
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
BBA  412 KOSGEB Girişimcilik - 3 0 0 3 6
HRM 221 Örgütlerde Etkili İletişim Teknikleri - 3 0 0 3 6
BBA 486 Yenilik Yönetimi - 3 0 0 3 6
HRM 441 Duyarlılık Eğitimi ve Çatışma Yönetimi - 3 0 0 3 6
BBA 302 Değişim Yönetimi   3 0 0 3 6
HRM 341 Özlük İşlemleri ve Bordro Uygulamaları - 3 0 0 3 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (BAHAR) / AREA ELECTİVES
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
HRM 242 Halkla İlişkiler - 3 0 0 3 6
HRM 432 İnsan Sermayesi Yönetimi - 3 0 0 3 6
HRM 332 İş ve Meslek Etiği - 3 0 0 3 6