Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümü

BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ) / FIRST SEMESTER
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
AFE 121 İleri İngilizce I - 2 2 0 3 4
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme - 3 0 0 3 6
ATD 141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret - 3 0 0 3 8
ECON 111 Mikroiktisatın Temelleri - 3 0 0 3 7
MATH 133 Temel Matematik - 3 0 0 3 5
    Toplam   14 2 0 15 30
İKİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Second Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 122 Gayrimenkulun Temel İlkeleri - 3 0 0 3 6
ARE 152 Gayrimenkul Sektöründe Müşteri Davranışları  - 3 0 0 3 6
ATD 132 Pazarlamaya Giriş - 3 0 0 3 4
ECON 122 Makroiktisatın Temelleri - 3 0 0 3 7
HUM 103 Uygarlık Tarihi - 2 0 0 2 3
AFE 122 İleri İngilizce II AFE 121 2 2 0 3 4
    Toplam   16 2 0 17 30
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ) / Third Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 201 İmar Hukuku - 3 0 0 3 7
ARE 211 Malzeme Bilgisi - 3 0 0 3 8
STAT 410 İstatistik - 3 0 0 3 5
AXX   Zorunlu Yabancı Dil - 3 0 0 3 3
TKL 201 Türk Dili I - 2 0 0 2 2
    Serbest Seçmeli - 3 0 0 3 5
    Toplam   17 0 0 17 30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR) / Fourth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 212 Yapı Bilgisi - 3 0 0 3 9
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri - 3 0 0 3 6
TKL 202 Türk Dili II - 2 0 0 2 2
AXX   Zorunlu Yabancı Dil II - 3 0 0 3 3
LAW 303 Hukuka Giriş - 3 0 0 3 4
    Bölüm Seçmeli - 3 0 0 3 6
    Toplam   17 0 0 17 30
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ) / Fifth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 321 Gayrimenkul Değerlemesi - 3 0 0 3 6
ARE 311 İnşaat Planlaması ve Operasyonu - 3 0 0 3 6
ATD 345 Finansal Yönetim - 3 0 0 3 6
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - 2 0 0 2 2
AXX   Zorunlu Yabancı Dil III - 3 0 0 3 3
    Bölüm Seçmeli - 3 0 0 3 6
    Toplam   17 0 0 17 29
ALTINCI YARIYIL (BAHAR) / Sixth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 352 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  - 3 0 0 3 7
ARE 302 Gayrimenkul Ekonomisi - 3 0 0 3 7
ARE 323 Gayrimenkul Pazarlama ve Yönetimi  - 3 0 0 3 6
ARE 390 Staj - 0 6 0 3 3
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - 2 0 0 2 2
    Bölüm Seçmeli - 3 0 0 3 6
    Toplam   14 6 0 17 31
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ) / Seventh Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 431 Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımı  - 3 0 0 3 7
ARE 401 Kent Ekonomisi - 3 0 0 3 7
ARE 421 Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları - 3 0 0 3 6
ATD 457 Türk Vergi Sistemi - 3 0 0 3 6
    Bölüm Seçmeli - 3 0 0 3 4
    Toplam   15 0 0 15 30
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Eighth Semester
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 402 Gayrimenkulde Kontratlar - 3 0 0 3 6
ARE 432 Gayrimenkulde Risk Ölçümü ve Yönetimi - 3 0 0 3 6
ARE 490 Gayrimenkul Yatırımı ve Yönetimi Bitirme Projesi - 0 3 0 3 7
ATD 424 İşletme Stratejisi - 3 0 0 3 6
    Serbest Seçmeli - 3 0 0 3 5
    Toplam   12 3 0 15 30
    Genel Toplam         130 240
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER ELECTİVES
Kod
Code
  Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisite
T U L Y
Credit
AKTS
ECTS
ARE 151 Gayrimenkulde Etik  - 3 0 0 3 6
ARE 251 İnşaat Yasal Düzenlemeleri   - 3 0 0 3 6
ARE 351 İnşaat Muhasebesi  - 3 0 0 3 6
ARE 451 Şehir Planlamanın Tarihçesi  - 3 0 0 3 6
ARE 452 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları   - 3 0 0 3 6
ARE 453 Yerel Yönetim ve Kentleşme  - 3 0 0 3 6
ARE 454 Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik  - 3 0 0 3 6
ATR 211 Satın Alma, Depolama ve Dağıtım  - 3 0 0 3 6
ATD 255 Avrupa Ekonomileri  - 3 0 0 3 6
ATD 374 İnsan Kaynakları Yönetimi  - 3 0 0 3 6